• Breaking News

  Thursday

  ಸುವರ್ಣ ನನ್ನಾ ಸವಿ ನೆನಪು

  ....
  ....

  N ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ ನಾನು puc ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾದಿದೆ ಆಗಾ ನಾನು ನಗರ ಹೋಗೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾವ chandrashek aliye ಇದ್ದ ಅವನ ಮನೆ ಎದ್ದೆ ಮಾಮಿ ಸುವರ್ಣಾ ಮುದಾಗಿದಳು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಆದರೂ ಕನೆ ತರ ಇದಳು  ಅವಳಿಗೆ ನನನೆದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಾ ಅವಳ್ ಮಗು ಚಿಕದu ೪ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಮಾವ election day ಊರಿಗೆ ಹೋಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲಿ ಇದೇವು ಮಗುವಿನ ಜೋತೆ ಕೊಳಿತಿದೆ ಅವಳು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ತಂದಳು ನನಗೂ ಕೇಳಿದಳು ಹಳುಕೂಡಿ ಎಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ನಿನ ಹಾಲು ಬೇಕು ಎಂದಿದೆ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ ಪಟು ಅಡಿಗೆ ಮನಗೊಯ್ದಳು ನಾನು ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಕೇಳ್ವಿಗಳು ಅವಳನು ಉದ್ರೇಕ ಹೊಳಿಸಿತು ನಗುತಾ ಅವಳು ನೀನೇ ಸಾಟಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ ಪಟು ಎಲ್ಲಾ ನೀನದೆ ತಗೋ ಎಂದಳು ಅವಳ ಸೀರೆ ಸರಿಸಿ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ಆಹಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಂಕುಳ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ ತಂದು ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವಳ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಸವರಿದಳು ನಾನು ಅವಳ ಕಂಕುಳ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಅವಳ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ನೋಡಲು ಸೀರೆ ಲಂಗ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬತ್ತಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ತುಲ್ ನಲಿ ನನ ದಪನೆ ಲಿಂಗ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಕಿಸಿದು ನಾಲಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ನನ್ ರಸ ಅವಳ ತುಲ್ ಹರಿಸಿದೆ  ಆಗ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಾಮ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ೧೦ ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆದೆವು. ನಂತರ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವಳು ಬೇಡ ಅಂದಳು ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತು ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿರೇ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಿದಳು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏತಿದೆ ಅವಳನು ತಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ದೇ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಪೇಟಾಗಿತು ನಾನು ಸಿರೆ ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿ ಅವಳ ಕಾಲು ವತುತಿದೆ ಅವಳ ತೊಡೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ನಾನು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೀರೆ ಕಳೆದೆ ಪೊಳ್ಳಕ್ ಕಳೆದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಮೊಲೆ ಕಚಿದೆ ನೇಕುತಿದೆ ಹಾಲು ಬಂದವು ಕುಡಿದು ತುಲ್ ನಲಿ ನನ್ ಲಿಂಗ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಅವಳು ಎದು ಹೋದಳು ನಾನು ಎದ್ದೆ ಅವಳು ಅವಳ ಮಾಗುವನು ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳ ಮಗು ಹೆಸರು ಕೆದರ್, ಕೇದರ್ ಮಮ್ಮಿ ನನವಳು ಎಂದೇ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂದನು ನಾನು ಅವಳ ತೋಡೆಮೇಳೆ ಮಲಗಿ ನನ್ ಮಮ್ಮಿ ಸುವರ್ಣ ಎಂದೇ ಕೆದರ ಅಳುತಿದನು ಆಗ ಸುವರ್ಣ ಮಗು Kedar Nina ಮಮ್ಮಿ ಎಂದಳು ಅವನು ಮನ ಮಿಂಡ್ಗರ್ ಎಂದಳು ನಾನು ನಗುತಾ ಅವಳ ಕುಂಡಿ ಸವರಿದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಳು Kedar nana mobile ಕೊಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಹಾಕಿದೆ ಅವನು ಗೇಮ್ ಅದುತಿದ್ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಸೀರೆ ಕಳೆದೆ ಲಂಗ ತೆಗೆದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ಮೈಯಲಾ ನೇಕು ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಎಂದಳು ಅವಳ ಬೇತಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತಿದಳು kedar ನೋಡಿದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಚಿಕ್ಲೆಟ್ ಕೋಟೆ ಸುಮನದ ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ ಲಿಂಗ ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಸಾಕು ಎಂದಳು ಸರಿ ಎಂದು ಮಲಗಿದೆವು ಅವಳು Kedar jyote ನನಗೂ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದಳು ನಂತರ ಮಲಗಿ ಕೊಂಡೆವು

  More from Kannada Sex Stories

  Comments

  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .