• Breaking News

  Sunday

  ಜ್ಯೋತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಳಕಾದೇ

  ....
  ....

  ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ ಬಾಜು ಮನೆ  ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾ ದಿವೆ ಯಾಗಿ ಬಂದಳು ಆದರೆ ಅವಳು ೬ ವರ್ಷ್ ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರೇಕೆ ಹೋತರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಸಮಸ್ತೆ ಏರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು  ತೊಂದರೆ ಅಗಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಈರೀತಿ ಕೆಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತು ಒಂದು ಸಲಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಗೆ ಬಂದು ನನ್ ಅಮ್ನ ಜ್ಯೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವತೆ ನನಗೆ ಓಬ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋತಿದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪಿದಳು ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಬರಲಿಲ್ ನಾನು ಅವಳು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಬಸಿನಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು ನೀನ ಗಂಡ ಒಬ್ ಶಂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ಅವರು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬೇರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದನು ನೀನನಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೆಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಕಲಾಗಳಿಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಪಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮಾಡುತಾನೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವಳು ಖು ಪಟಲು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು ಅವರು ಬೇರು ಕೋಟರು ೪ ದಿನ ಅವಳ ಗಂಡ ಕೋಟಲು ಆದರೆ ಅವನಲಿಅವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಮಧ್ಯನ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಲಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅವಳ ಭುಜಗಳನ್ನು ಅದುಮಿ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿದೆ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಾಮ್ಮಾ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದಳು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಶಿಶ್ನ ಅವಳ ತುಳಿನಲಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಳ ನಿಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ  ಎರಡು shot ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮನೆಗೆ. ಹೋದಳು ದಿನಾಲೂ ಮಾಧ್ಯನ್ ನನ್ ಜ್ಯತೆ  ೩ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಲು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಮಕಲaದವುಮ ಮಗುವಿಗೆ ನನ್ ಹೆಸರೇ  ಇಟಲು ಅವರ ಮನೆಯವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಾ ಆದರೆ ಅದು ನಾನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಸಮಯ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಕಾಣುವ ಆಸೆ ಅವಳು ಮಾಗುವನು ಕರೆತಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪುಟ್ಟಾ ನೀನ ತಂದೆ ಎನಿಶಿದಳು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ನಾಳೆ ಹೊಲಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಪೊದೆ ಗಿಡ ನಡುವೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೋಳಿಗೆ ತಿನಿಷಿ ಹಾಲು ಕುದುತಿಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಾಲು ಕೋಡು ಎಂದೇ ನೀನೇ ಹಿಂಡಿಕೊ ಎಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಪೊಳ್ಕ ತೆಗೆದು ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಎಂದು ಚೀಪಿದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬಂದವು ಕುಡಿದು ಸೀರೆ ಲಂಗ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದಳು ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಮಾಡು ಮಾಡು ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದೇ 1 ಶೋಟ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಅವಳು ಸುಖದಿಂದ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದಳು ನಾನು ನಿನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ಹಬುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವಳು ನಾನು ಬಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆವು ಅವಳು ನೀರಿಗೆ ದುಮಿಕಿದಳು ನಾನು ದುಮಿಕಿದೆ ಈಜುತ್ತಾ ಅವಳ್ ಮೊಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುತ್ತಲೇ ಅವಳ ತುಲಲಿ  ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ ಒಂದು shot ಮಾಡಿ ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೆವು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಥಾಂಕ್ಸ್  ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ.

  More from Kannada Sex Stories

  Comments

  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .