• Breaking News

  Monday

  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಮಗಳ ಗಂಡ ನಾನಾದೆ

  ....
  ....

  ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ವಾಸವಾಗಿ ಇದರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗೇ ಅವಳ ಗಂಡ ಹೃದಯ ಆಘಾತ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವಳ ವಯಸು ಸುಮಾರು 35 ಆದರೂ ಸುಂದರ ವಾಗಿ ಕನ್ನುತಿದಳು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಗಂಡ ಹೊದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ತವರ ಮನೆಯನದ ಬಂದು ಉಳಿದಳು ಅವಳು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಷಿನ್ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬರುತಿತ್ತು ನಾನು ಕೆಳಿಕೊಡುತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವಳು ಸರಿ ಎಂದಳು ಅವಳು ನೋಡಲು ಸುಂರವಾಗಿದ್ದಳು ದುಂಡ್ ಮೊಲೆ ತುಂಬು ಮಯ್ಕಟು ಆಹ್ಹ್ ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದು ಕಲಿಯುತಿದಳು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಳಿಯುದು 50% ಹೇಲಿಕೊಟ್ ನಂತರ ಅವಳು ತಾನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಳಿತಿದಳು ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ಲಂಗ ಹೋಲಿಯುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವಳ ಅಳತೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಎಂದಳು ಸೀರೆ ಸರಿಸಿದಳು ಅವಳ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದು reading ತೆಗೆದು ಲಂಗ ಹೊಳೆಯುದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ ನಂತರ ತಾನಾಗೇ ಎಲ್ಲಾ ಲಂಗ ಪೊಳ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೀರೆ design madutidalu ಒಂದು ದಿನ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಅವಳ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತೆ ಅವಳ್ ವಯಸು 14 ಚಿಗರು ಮೊಲೆ ಸುಂದರ ವಾಗಿದಳು ನನಗೆ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿಕೊಂ ಡು ಎಂದಳು ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಅವಳ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೆಳಿಕೊಡುತಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಬಂದಳು ಅವತು ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಲು ಒಂದು ಘಂಟೆ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದವು ಅವಳು ಬಟ್ಟೆ ಮಷಿನ್ ತಂದಳು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದಳು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮಾ ತುಲಿನಾ ಪರ್ಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿ ಎಂದಳು ಒಂದು ಶರತ್ ಈತಲು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮೂಟದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಎಂದೇ ಅವಳ್ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದೇ ಕಲಿಂದ ಸೀರೆ ತುದಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದೇ ಸೀರೆ ಲಂಗ ಜಾರಿ ಬಿದವು ಬಾಯಿಂದ ಪೋಲ್ಲಕ್ ತೆಗೆದೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಳು ತಬಿಕೊಂದಲು ನಂತರ ಅವಳು ನನಗೆ ಏರೋಜು ಮುಟ್ಆಗಿದೆ ಎರಡು ದಿನ ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ಸರಿ ಎಂದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಕೂದಲು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳುತಿದಳು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ನನಗೂ ಕಲಿಸು ಎಂದೇ ಅವಳ ಕೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂದಲು ಕಟುತೇನೆ ಎಂದೇ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ ಲಿಂಗ ಅವಳ ಯೋನಿಯ ತಾಕುವ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಅವಳ ಕೂದಲು ಕತಿದೆ ಅವಳು ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದಳು ಅವಳ ಮಗಳು ಬಂದಳು ನನ್ ಎದುರೇ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಂಡಳು ನನಗೆ ಅವಳ್ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಮಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅದ್ದೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಶೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲಗಿದಳು ಚಿಕ್ ಮಗಳು ಮಲಗಿದಳು ಪ್ರಿಯಾ ಓದುತಿದಲು ನಾನು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಶೇಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಘಡ ಮಲಗಿದಳು ಪ್ರಿಯಾ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದೇ ನಂತರ ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಂದ ಸೆಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವಳು ಏನಿದು ಎಂದಳು ನಾನು ಇದು ಕಮದಾಟ ಸುಖಾ ಅನುಭವಿಸುತಿಯ ಎಂದೇ ಹೌದು ಎಂದಳು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಅವಳ ಬೆಳಗೆ ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಅವಳ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಎಂದಳು ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಸಾಕು ಎಂದಳು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದೇ ಅವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚನಾಗಿದೆ ಎಂದಳು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವಳು ಸರಿ ಎಂದಳು next day 11 am ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಮಲಗಿದಳು ಎದು ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಬಾ ಎಂದಳು ನಾನು ಮಲಗಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ಎಂದಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಹೊಳಿದಿದೆ ಹಕೊಂಡ ತೋರಿಸಿ ಎಂದೇ ಅವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂದು ಸರಿ ಎಂದು ನಾನನ ಎದುರೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ದಲು ಗುಂತನೆ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ಹಬ್ಬಲು ಮನಸಾಯಿತು ಬ್ರಾ ಅವಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತತಿದ್ದಳು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ darling juice ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹೋದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರ tablet puddi ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಅದನು ಕುಡಿದಳು ನಾನು ಈ ಚಾಡಿc try ಮಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವಳು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಲಂಗ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದಳು chadi try ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಡಲು ನಾನು ಅವಳ ಮೈ ನೇವಿಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ I love you ಅಂದೆ ಅವಳ್ ಸುಂದರ ತೊಡೆ ಸಂದಿ ಸುಂದರ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಅವಳು ಹಬ್ಬು ಹಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದು ಭಸ್ ಭಾಸ್ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅವಳು ನನನು ತಬಿಕೊಡು ಮೈ ತಿಕುತಿದಳು ಮಾತೊಂದು ಶೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನಶೆ ಏರಿತು ಮಲಗಿ ಬಿತಲು ನಾನು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾ ಬಂದಳು ಮಮ್ಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಕಮಾದಾಟ ಅಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಅವಳು ಮೈಯಲ್ಲ ಬೆವರು ಕಂಡು ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವಳು ಸರಿ ಎಂದಳು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸು ಎಂದೇ ನಾನೇ ಅವಳ್ school dress ತೆಗೆದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಬಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಾತ್ರೂಂಗೆ ಹೋದೆವು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಅವಳು ಸಾಕು ಎಂದಳು ಅವಳ್ ಮೊಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುತ್ತಲೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಅವಳ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಬೂನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಅವಳ ತುಲಿನಾ ಫಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಸಾಕು ಎಂದಳು ಅವಳ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ madutid ಅಳು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತೆ

  More from Kannada Sex Stories

  Comments

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .