• Breaking News

  Tuesday

  ನಿರ್ಮಲಾ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೋತೆ ಚಕಂದ

  ....
  ....

  ನಿರ್ಮಲಾ ನನ್ ಚಿಕಪ್ಪ ಮಗ ಸಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಇದರು ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿತು ಅವಳು ಅತೀವ ಸುಂದರಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಗೆಯುವಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನುಸಿತಿದವು ಅವಳ ತೊಡೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾ ಬೇಜಾರ್ ಮುಖದಲಿದಲು ನಾನು ಅವಳ ಜ್ಯೋತೆ ದಿನಾಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಎರಡು ದಿನ ನಂತರ ಕೇಳಿದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಜರಲಿ ಇದೀರಾ ಎಂದು ಅವಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಚೆಸ್ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವಳು ದಿನಾಲೂ ಗೆಳುತಿದಳು ಅವತ್ತು ಸೋತಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಖ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ತುಣಿ ಚಿಕ ದಾಗಿದೆ ಎಲೋಡೆ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅತ್ತಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಬಲಿಸಿದೆ ಹಾಗೇನೂ ಆಗಲ ಅಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ದಾದ್ 2 ದಿನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಿಕಪ್ಪ  ಹಾರ್ಟ್ ಪೈಎನ್ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋದೆವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರು ದಿನ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂದನು ಸರಿ ಅಂತ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಲಿ ಅವಳನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದೇವು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವಳ ಮೊಲೆ ನನಗೆ ತಾಗುವಂತೆ ಗರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಬೇನಿಗೆ ಇಟು ಕೂತಳು 60km ದೂರದ ಉರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ ಳ ಮೊಲೆ ನನಗೆ ತಾಗುತಿದಯು ನನ್ ಲಿಂಗ ಎದ್ದು ನಿಳುತೀತು ಅದನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವಳು ಅವಳ್ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ ತುಣಿಗೆ ತಾಗುವಂತೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಳು ನನಗೆ ಹಾಯ್ ಎನುಸಿತಿತು ದಾರಿಯಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮಳೆಯಲಿ ಅವಳು ನಾನೂ ವದ್ದೆ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ  ಆಲಿಯೆ ನಿಂತೆವu ನನ್ ಅಂಗಿ ವದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅವಳ ಸೀರೆ ಕೂಡ ವದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅವಳು ಸೆರಗು ಬೀಚಿ ಸಿರೆಯನು ಹಿಂಡೂ ತೀದಲೂ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನುತಿದವು ನನ್ ಲಿಂಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವಳ ಸೊಂಟ ಮೊಲೆ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಇನು ನೋಡುತಿದಿಯ ಬೇಕಾ ಎಂದಳು ನಾನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಹೌದು ಎಂದೆ ಮನೆಯಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅವಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ toilet ಬಂದಿತು ನನಗೆ ಕೇಳಿದಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಕೋಟೆ ಅವಳು ಬಾಟಲ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಿಡದ ಮರಿಯಲಿ ಕುಳಿತಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿತು ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು ಅವಳ ತುಲು ನೋಡಿದೆ ನನ್ನನು ತವಿಕೊಂದಳು ನಾನು ಸಮದಾನಿಸುತ್ತ ಎದ್ದೆ ಹಾವು ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಬಾಟಲ್ ತಂದು ಅವಳ ಕುಂಡಿ ತೊಳೆದು ತುಲ್ ನಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ತಾಳಲಾರದೆ ತಬಿಕೊಂಡಳು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಲಂಗ ಕಳೆದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಲಿಸಿದೆ ನನ್ ಉದನೆ ತುನಿ ಅವಳ ತುಲ್ ನಲಿ ಏರಿಸಿದೆ ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು ಏನೊಂದೂ ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಎಂದಳು ಬಿದಲಾರದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಅನುಭ ವ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಮಳೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ತಬಿಕೊಂಡು speed ಹೋದೆ ದಾರಿಯಲಿ ಅವಳು ಕಿಸ್  ನಿದುತಿದಳು ನನ್ ಟುಣಿ ಹಿಡಿತಿದಲೂ ಲವ್ ಯು ರಾಜಾ ಎನುತಿದಲು ನಾನು ನಿರ್ಮಲಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎನುತಿದೆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಬೀಚಿ ತಲೆ ವರೆಸಿಕೊಳುತಿದಳು ನಾನೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಳೆದು ಟವೆಲ್ ಕಟಿಕೊಂಡೆ ಅವಳು ಕೂಡು ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನಡೆದಳು ನಾನು ಟೀ ಬೇಡ ತುಲು ಬೇಕು ಎಂದೇ ಅವ ಟವೆಲ್ ಬೀಚಿ ಅವಳನು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂಗಾತ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲಗಿದೆವು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ತುಲ  ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡಿಸಿದೆ ಅವಳು ಸಾಕು ಅಂದಳು ನಾನೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವಳ್ ಮನೆಯಲಿ ಮಲಗಲು ಬಾ ಎಂದಳು ನನ್ ಅಮ್ಮ ಹೋಗು ಅಂದಳು ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳು ಬಾ ಎಂದಳು ಟಿವಿ ಅಲಿ ಬ್ಲೂಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನು ನೋಡುತಾ ಅದ್ದೇ ರೀತಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ ಅವಳ ತುಲು ಕೆಂಪಗೆ ಆಯ್ತು 1 ಘಂಟೆ ನಂತರ ಇಬರು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇವೂ  ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ಜ್ಯೋತೆಯಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆವು ಅವಳು ಬೆಳಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಳು ನಾನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ನಡಿ ಎಂದೇ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬರು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ ಒಂದು ಕಾಡು ಇತ್ತು ಅಲಿ ಅವಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗಿ matanadutidevu ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಹಬಿಕೊಂದೇವು.

  More from Kannada Sex Stories

  Comments

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .