• Breaking News

  Tuesday

  ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲಿ ಮಾಡಿದೆ

  ....
  ....

  ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದೆ ನನ್ ಗೆಳೆಗೆಳಯನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಯಾರು ಎಂದು ಅವನು ಅಕ್ಕೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮದುಮಗನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದದಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಿಚಿದ ಕೂದಲ ಆಹ್ಹ್ ಎಂದೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಳು ನಾನು ಅವಳನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ  ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನನ ಮಾಮ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಳು ಆಗ ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ I love you ಅಂದೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಸುಮನಿದಳು ನಂತರ ಗೊತಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ already ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರಶಎಯಿಂದ ಇದ್ದೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಯಿತು ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆ ನನ್ ಮಾವ ನನ್ನುನ ಕರೆದು ಮದುವೆ gift box toro no 7 ರಲಿ edalu ಹೇಳಿದರು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವಳ ಪುಟ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುದಿಸುತಿದಳು ಅದನು ನೋಡಿದ ನಾನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿದೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಇತೆ ಅವಳು ಅಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದಳು ಅವಳ ಮಗು ಮಲಗಿತು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದಲೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ನಿನಗೆ ಏಷ್ಟಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೌದು ಎಂದೆ ಅವಳು ಸೆರಗು ತೆಗೆದು ಹಾಲು ಕುದಿತಿಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ಹೌದು ಎಂದೆ ಅವಳು ಬಾ ಎಂದಳು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಬದರು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋಣ ಯಾರು ಬರಲಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದು bathroom ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನನನು ಹಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಅವಳ ಸೀರೆ ಮೇಳೆತೆತಿದೆ ಅವಳು ಕಾಚ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವಳ ಬೇಳನೆ ತುಲೂ  ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಮೇಲೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲಿಗೇ ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸತೊಡಗಿದೆ ಅವಳು ನಗುತಿದಳು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ಅವಳು ಅವಳ ನಂಬರ್ kotalu ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಳು ಎರಡು ದಿನ ನಂತರ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ a Din ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಘಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಳು ಅವಳು ದೇವತೆ ತರ ಕನುತಿದಲು ಸೀರೆ utidalu ಕೂದಲು ಬೀಚಿ ಇಡವು ಬಾ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಲೂ  ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಳು ನಾನು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ blue Film hachide ಅವಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೂತು ನೋಡುತಲಿದಲು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ ತಿದೆ ಉದ್ರೇಕ ತಡೆಯಲು ಆಗದೆ ಅವಳ ಸೀರೆ ಕಳೆದೆ ಲಂಗ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದಳು ನನ್ನ ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಲಿಂಗ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಅಲಾಡಿಸಿದಳು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಹಾಕು ಜಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ನಾನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸೊಂಟ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮದುತಲಿದೆ ಆಹ್ಹ್ ಆಹಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಯ್ಯೋ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಏನುತಿದಳು ಒಂದು ಶೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು  ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದೇ 15 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಅವಳು ಸುಖದಿಂದ ಮುತ್ತು ಕೊಟಲು ಅವಳು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆವು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಕೊಂಡು ರದಿ ಯಾದಳು ನಾನು ಏನೊಂದೂ ಸಾರಿ ಎಂದು ಅವಳ ಸೀರೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬಾ ಎಂದಳು. ಬಾಯೆ ಅಂತ ಬಂದೆ.

  More from Kannada Sex Stories

  Comments

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .