• Breaking News

  Saturday

  मेरो पुतिको प्वल ठुलो पारीदेउ

  ....
  ....
  टिन्न तिन्न्न तिनितिन गरी फोन को रिङ्गतोने घन्न्किएपची पख त एक्चिन को रहेछ फोन उथौन भनी रोजिन ले टेबल बाट आफ्नो मोबाईल उथैइ अनी मलाई यीएे सुश्मा को फोन।।।।। चिस चिस्स गर्दै चोर्नी आउन्ल आफ्नो ओथ्मा रखेर मलाई चुप लग्न भनिन। टेस्पची म पनि चुप लगेर रोजिन को कन्मा आएर कान थदो परेर कुर सुनेन। सुश्मा ले भनिन ल म पाँच मिनट म त्यहाँन अैइपुग्छु तर किन हो यर्‍ एसरी आकाशमात बोलएकी। जिन भएनी यहाँन अैइजे न पहिले अनी बताउन्छु क्य प्लिज, रोजिन ले भनिन। ओके ओके ल म हिंडेन। 
  कसैले धोकमा ढंग धङ्ग गरेको आवाज आयो अनी रोजिनले पक्कै पनि यो त सुश्मा नै हुनुपर्छ भनी ढोका खोल्न गयीन्न। णभन्दै सुश्मा पओ रहेचिन्न। अनी रोजिन ले भनिन अगी त पाँच मिनट म यहाँन अैइपुग्छु भनेकी थीस त क् भयो त दस्स मिनट भाईसक्यो त किन पाँच मिनट धिल नि। ट्राफिक जाम म परेन तेसैले नि, तलाई त थाहा नै छ नि अज्कल्को ट्राफिक, सुश्मा ले जवाफफ दीईन्न। 
  अनी आँखान को ईसरले सुश्मले मलाई देखौदै रोजिन सँग सोधिन्न। मेरो दाई हो अर्थत मेरो काँचो उन्क्ल्को छोरा हो क्य बुजिस्स, रोजिनले मलाई देखौदै भनिन्न। 
  तेस्पची मैले “ही।।।।।” भ्ने। अनी उन्ले पनि “ही” भनिन। बस्न त्यहाँन भनी सोफ तिर औन्लले देखौदै भनिन रोजिनले। सुश्मा सोफ म गएर बसिन। उन्ले तिघ्त जिन्स को पन्त र तिघ्त टीसर्ट लगएकी थिन्न। उन्को सन सन दुध्को पोको अलक्कै छुट्टीएक थीए। उन्को शरीरको बनओत नै चर्लङै छुट्टीएको थीयो। म चन्ही तेही हेर्दाइ थुक निल्ल थालेन। ओि तैले एसरी आकाशमत मलाई किन यहाँन बोलएकी नि? अघी भन्छु भनेको होइन? सुश्मा ले प्रश्न गरिन। तेसै तलाई भेट्न मन्न लगेर बोलएको नि किन हम्ले अब तलाई बोलौन पनि नहुने भयो कि क्य हो हन? रोजिनले जवाफ दीईन्न। ह्याअ।।। तेसो होइन क् मात्रै किन हो भनेको क्य। ए ठिकै छ सछी नै मैले तिमीलाई भेट्न बोलएको हो क्। ल मेरो दाई सँग गफ्फ गर्दै बस म कफि बनएर लिएर आउन्छु नि ल। सुश्मा ले हुन्छ भनिन। अनी रोजिन किचेन तिर लगिन्न। 
  मैले उनी सँग गफ्फ गर्ने बाटो खोजे अनी थाहा नभये जसरी “तिम्रो नाम क् हो?” भनी सोधेन। सुश्मा, उन्ले भनिन। अनी लस्त नेम चन्ही क् हो नि? “सेर्प” अनी हजुरको नाम चनी क् हो नि? “सन्जएे, सञ्जय के.सी”, मैले भने। अा।।। फेरी मैले सोधेन, तिमी पनि रोजिन सँगइ पढ्छौ हो? हजुर, रोजिन र म एउटै क्लास अनी एउटै सेक्तिओन म पढ्चौन। रोजिन त बोर्ड टोप्पेर हो हाम्रो स्कुल को अन्द “शे इज माइ बेस्ट फ्रेन्ड। षे इज सो फ्रेन्डली, ब्रिल्लिअन्त अन्द को-ओपेरतिवे तू। आइ लभ हेर वेरी मुच। ठत इज थे रेअसन व्हाइ इ’म हियर राईट नोव विथ हेर वन कल। इ’म अल्वय्स रिडएे तो हेल्प हेर अत अनी टाईम अत अनी मोमेन्त।” सुश्मा ले जवाफ दीईन्न्।सुन्ले ईंग्लिश फुरएको देखेर म त दाङ परेरा हेरिरहे उन्को मुख्मा मात्रै। अनी दाई ह्जुर्ल क् भयो? सुश्मा ले सोधिन्न। म झसँग भएर होइन केही होइन, तिम्रो ईंग्लिश देखेर अछामम्मित भएको नि भनी प्रसम्स गरिदीईएको त उनी खुशी हुँदै “ठन्क्योउ दादा” भन्दै अनी हजुर चाँही कती क्लास म पढ्नु हुन्छ नि? सोधिन्न। म ११ क्लास म पढ्दै छु। एस्पली पोखर बाट स्।ल्।क दीएर यहाँन कलेज पढ्न भनी यहाँ आएको। अा।।। होर अनी हजुरको प्धै कस्तो चलाई छ त। एकदमएे राम्रो चल्दै छ। तेस्पची मैले रोजिनलाई केही बहन बनएर एक्चिन बहिर जन आग्ग्रह गर्दै एउटा मेसगे पथएन उन्को मोबाईल म। 
  रोजिन ले कफि लिएर अैइन्न अनी टेबल म रखिदीईएर , मलाई औन्ती ले खै किन हो चित्तो यहाँन आउन भन्नुभएको छ तेसैले तिमीहरु यो कफि खाँदै गफ्फ गर्दै गर्नु म एक्चिन म अैइहल्छु। मैले नाटक परेर सोधेन किन र, क् भयो र? तिमीलाई एक्कासी मेरो ममी ले बोलौनु भएको। खोइ मलाई त थाहा भएन, ल तिमीहरु बस्दै गर म एक्चिन म आउन्छु, हुन्छ सुश्मा? ह्म्म।।। ठिकै छ ।।। ओके। तर छिटो अैजो नि ल। ल ल म जती सक्दो छिटो आउन्छु भन्दै रोजिन ले ढोका धेपेर गयीन्न। अनी फेरी हामी एक अर्क तिर हेर्दाइ हस्न थालेउ 
  हजुर किन हास्नु भएको? उन्ले लजलु स्वोर म सोधिन्न। मैले पनि चिल्लिदै भनी तिमी चन्ही किन हाँसेको नि? ए म त तेस्सै हसेको। 
  अनी मैले भने टि.भी हेर्ने हो। हुन्छ हेरौन न त उन्ले भनिन। तेस्पची मैले टि.भी खोले। कस्तो सन्जोग “स्तर गोल्ड” च्यानल म “अशिक”, अ सेक्सी मुभि दीईरहेको रहेछ। अनी मैले भने एही फिल्म हेर्ने हुन्छ। उन्ले पनि हुन्छ भनिन्न। हिरो हिरोईन अन्गालो हलेको, किस गरेको अनी यस्तै यस्तै काउकुती अनी एमोतिओन गराउने स्केने हरु दीईरहेको थीयो। केही बेर्‍ टि.भी हियर पछी मैले आउ न एहिन बेद म सुतेर हेर, सोफ म बस्द बस्द खुट्टा पत्त्यार नै लगिसक्यो होल। लाज्ज मन्दै होइन एहिन ठीक छ भनिन्न। फेरी मैले धेरै कर्‍ गरेपची उन्ले अन्तत बेद म आउन रजी भयीन्न। उनी बेद म अैइन्न र लज्ज अनी अफ्थेरो मन्दै चेउ म अलक्क सुतेर टि.भी हेर्न थालिन्न। उन्को ध्द्कन तेज्ज हुनुको साथै फके पुरै रातो भएको थियो। यो द्रिश्य देखेर मेरो भाई जुर्मुर्यौन थालयो 
  टेस्पची बिस्तारै म उनी भये तिर आउन थालेन। अनी उनी सँग छोएर सुतेन। उनी त झन्न पुर रातो हुँदै एक तरो टि.भी तिर हेर्न थालिन्न। फेरी मैले मेरो दहिने हत्ले उन्को कन्ध म हल्क सुम्सुयौन थालेको त उनी उत पती कोल्ते पारीदीईन्न। आगोमा घी थपे जस्तो भयो। तेसैले मैले बिस्तारै उन्को धद तिर हात्ले सुम्सुम्यौन्दै उन्को चाक को पुथ सम्मा पुगेन। अनी बिस्तारौ देब्रे हात्ले धन्दा तिर मुसर्दै दहिने हात लाई चनी उन्को गल तिर पुरएको त उन्ले आँखा चिम्लीईन्न। यो देखेर मैले बिस्तारै दहिने हात लाई उन्को दुध तिर झरेन। अनी बिस्तारै त्यो तिघ्त टीसर्ट बहिर बाट नै उन्को दुध सुम्सुम्यौन थालेन। उनी त ईीस्स्स्स्।।।।।
  स्स्स्स्स्स्स्।
  ।।ीएेईूउु।।।।जस्त आवाज निकल्न थालिन्न। मेरो लदो दौरो जस्तो पुर कडा र थदो भाईसकेको थियो तेसैले मैले मेरो लदोले उन्को धन्ध म घोचिन्दिन्एन। अनी उन्को दुध मोल्न थालेन। 
  बिस्तारै उन्लाई मेरो मुख तिर फर्कएन र च्वप्पै उन्को मुख्मा मेरो मुख जोदेर किस्स गर्दै दहिने हात्ले दुध मोल्दै देब्रे हात ले चन्ही उन्को शरीर सुम्सुम्यौन थाले। एसरी बिस्तारै मैले मेरो देब्रे हात लाई उन्को पन्त सम्मा पुर्यएन। उन्को मुख्मा किस्स गर्दिऐ दहिने हात्ले दुध मोल्दै देब्रे हात्ले बिस्तारै उन्को टीसर्ट माथि सरेर एकदम काउकुती लग्ने परले बिस्तारै उन्को नैतो चलाऊन थालेन। कहिले कही चाँही चोर्नी आउन्ल लाई बिस्तारै उन्को पन्त भित्र चिरौने प्रयास गर्थेन तर उन्को त्यो तिघ्त पन्त को करण ले गर्द असफल थुन्थेन। यो क्रम कारीब दस्स मिनट जती रहयो होल 
  अब उनी पुरै एमोतिओन म आएको जस्तो लगो तेसैले मैले बिस्तारै उन्को टीसर्ट उतरिदिएन। अब उनी मात्रै ब्र र पन्त म थीईन्न। अनी फेरी मैले बिस्तारै ब्र बहिर बाट नै दहिने हात्ले मज्जले दुध मध्दै देब्रे हात्ले उन्को पन्त को तन्क खोलिदिएन। तेस्पची बिस्तारै मुख्बाट किस्स गर्दै उन्को नैतो सम्मा पुगेन। फेरी किस्स गर्दै उन्को खुट्टाको आउन्ल हरु किस्स गर्दै फ्वत्तै उन्को पन्त उतरिदिएन। अब त उनी मात्रै ब्र र उन्देर्वेअर म मात्रै थीईन्न। उन्को मुख्बाट अनयसै 
  उम्म्म्म्म्।।।।
  ।।ीईीस्स्स्स्।।।।ाअा।।।ह्ह्हुउुउुउुउु।।।ह्हीएीए।।।।।।।।स्स्स्स जस्ता आवाज निस्किरहेक थिए। फेरी मैले बिस्तारै उन्को ब्र पनि खोलिदिएन र उन्को मुख्मा किस्स गर्दै एउटा हात्ले दुध मोल्दै अर्को हात्को आउन्लले पेन्ती बहिर बाट नै उन्को त्यो कलिलो पुती सुम्सुम्यौन थालेन। उन्को पुती त पुर भिजेको रहेछ। अनी मैले बिस्तारै उन्को पेन्ती भित्र आउन्ल चलाऊन थालेन। उनी अाअह्हाअी।।।ुउुउ आएीएे।।ैयाअ।।ूओू।।।।दुध्यूओू।।।।जस्त आवाज निकल्दै थीईन्न। मैले चन्ही त्यो आवाजलाई इग्नोरे गर्दै चोर्नी आउन्ललाई उन्को पुतिको प्वल म चिरौने कोशीस गरेन तर चिर्दै चिरेन। उनी दुख्यो भनेर रुन्दै थीईन्न 
  तेस्पची मैले उन्को पेन्ती पनि खोलिदिएन। मैले पनि चित छिटो आफ्नो पुरै कपद खोलेन। अब हामी दुबइ जन जन्मा जात नग्न अबस्त म थियौन। अनी मैले मेरो लदोले उन्को पुतिको ओरिपरी रगद्न थालेन। तेस्पची उन्को पुतिबाट निस्केको पनि सबै मैले खाएएीदिएन। मेरो जिब्रोले बिस्तारै उन्को पुती रगद्न थालेन। एसो गर्द उन्लाई बदो मज आएछ क्यारे। म पनि तिम्रो लदो खन्छु नि। भनिन। तेस्पची मैले उन्को मुख्मा मेरो लदो लाई हलिदिएन। उन्ले त भोकएको शिम्हिनी जसरी मेरो लदो चुस्न थालिन्न। मलाई पनि एसो गर्द खुब मज अैइरहेको थियो अनी मैले भने अब मेरो भाईलाई तिम्रो तल्लो मुख्मा हलिदेउन त? उन्ले हुन्छ छिटो चिरौनु होस्न मेरो पुती च्यती दिनुहोस् न प्लिज। मेरो पुतिको सेअल तोदिदिनुहोस्न। भन्दै उम्म्म्।।।एओू।।
  ।ह्म्म्म्।।।।।ज्जूऊ।।।।।यम्म्म्मीई।।।।जस्त आवाज निकल्दै छिटो छोटो मेरो राजा। 
  तेस्पची मैले पनि हत्तन पत्त मेरो लदो लाई उन्को पुतिमा चिरएन तर उन्को पुतिले तेत्रो पनि फ्यक्द पनि कत्ती पनि चिरेन। मेरो लदो नचिरे पछी मैले मेरो लदो लाई फेरी उन्को मुख्महलेर मजले चुस्न लगएन अनी मजले मेरो लदोमा तेल दले र फेरी उन्को पुतिमा चिरौने प्रयास गरे। एस पटक भने अलिकती चिरेको क् थियो। उन त ऐय।।। मरे ममी भन्दै रुन थालिन्न्।हुन पनि उन्को पुती एकदमऐ तिघ्त थियो। उन्को पुती बाट रगत बग्न थालेको थियो। मलाई दाँया लगेर आउन थालयो। फेरी सोछे एस्तो तिघ्त पुतिमा आफ्नो लदो चिरौने अबसर अर्को पटक पहिन्छ य पहिदैन। एस्तो मौका पएको बेला म लदो लाई उन्को पुती भित्र पुरै नचिरैकन त कहन छोड्नु नि भनी। उन्को मुख्मा मेरो मुख जोदेर उन्लाई चुप गरएन। 
  फेरी मैले मेरो लदोलाई मज्जले धक्क दिएको त मेरो लदो पुरै उन्को पुती भित्र चिर्यो। उन्को पुती बाट ख्वाकह्वल्ती रगत बगिरहेको थियो। उन्ले शरीर हल्लाउन्दै चल्दै थीईन्न उनी रुन पनि सक्दिन थीईन्न किनकी मेरो मुख्ले उन्को मुख मजले थुनिएको थियो। शायद उन्लाई धेरै खपिनस्क्नु दुखेको थियो। म पनि क् काम, पुरै निर्दयी भएर पुर दन दन्न। दिन थाले। मैले मजले मेरो लदोलाई उन्को पुती भित्र बहिर गर्न थालेन। एसरी कारीब अध घण्टा जती लदो लाई उन्को पुती भित्र बह्हिर गरेपची उन्को पुतिबाट रगत पनि बग्न छोड्यो। अब त उन्लाई पनि दुख्न च्द्ये जस्तो थियो किनकी उन्ले पनि तल बाट मलाई साथ दिन थालेकी थिन्न। तेस्पची उन्को मुख्बाट मेरो मुख हतएर। उन्को दुध चुस्दै डाँडान्न दिन थालेन। उनी उुउु।।।।।।ूओू।।
  वोव्व्।।।।क्य।।।म्माज्जाअ।।।।अझ भित्र।।।मजले।।।छिटो।।।छिटो।।।मेरो राजा।।।मेरो पुतिको प्वल ठुलो पारीदेउ।।।।।।भनी अनयसै बर्बरौन्दै थीईन्न। एसरी कारीब ४५ मिनट जती चिकेपची हामी दुबजन सिथिल भएउन। अनी उनी मेरो लदोलाई मुख्मा हलेर मैले उन्को पुती चत्दै लम्पसर लगेर सुत्एउन। कतिबेला हामी निदौन पुगेउचौन पत्तै भएन। 
  रोजिन आएर पनि सुश्मको दुध सुम्सुम्यौन्दै मेरो लदो चुसिरहेकी रहेचिन्न। रोजिनको यो स्पर्सले हामी दुबइ जन बिउँझीएउन। अनी रोजिनले भनिन्न। अब बुझेउ किन मैले तिमीलाई एक्कासी फोन गरेर यहाँन बोलएको। म्म्म्म्म्।।तिम
  िले पनि गरिसक्एउ रोजिन।।। य।।।सो आइ कल यू तूओ तो हवे एनोउघ हेअवेन्ली फुन।।।।। ल ल छिटो अब औन्ती पनि आउने बेला भयो अब चित्छिटो यो कपद धुनु पर्छ भनी रोजिन र सुशमा बथ्रूम म तन्न धुन गये अनी म चन्ही टि.भी हेर्न थाले।
  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .