• Breaking News

  Monday

  शीतलचा “प्रवास” (Shital’s journey)

  ....
  ....

  शीतल बाळंत होऊन आता दोन महिने झाले होते. पुढच्यात आठवड्यात ती सासरी जायला निघणार होती. परंतु अचानक तिच्या पतीला कामानिमित्त उद्याच बाहेरगावी जायला लागणार म्हणून तिला आजच निघायला लागलं. ऐनवेळी तिच्या वडिलांना सुट्टी मिळणार नव्हती आणि दुसरंही कोणी आयत्या वेळी तिच्या सोबत जायला मिळालं नाही. त्यामुळे शीतलला एकटीलाच १२ तासांचा प्रवास करावा लागणार होता. ट्रेनचं तिकीट मिळणं अशक्यच होता. बसेसही सर्व फुल होत्या. तरी तिच्या वडिलांनी कशीबशी एका स्लीपर कोचची व्यवस्था केली.

  संध्याकाळी सहा वाजता शीतल आपल्या दोन महिन्यांच्या तान्ह्या बाळाला घेऊन शीतल बस मध्ये चढली. बस मध्ये स्लीपर सीटला पडदे होते. त्यामुळे शीतलची बाळाला स्तनपान करण्याची काळजी मिटली. नवीनच बाळंतीण असल्यामुळे शीतल पहिल्यापेक्षा अधिक तजेलदार दिसत होती. मुळातच ती गोरी होती. वक्ष अर्थातच दुधामुळे भरदार आणि वजनदार झाले होते. साडीवरूनही त्यांचा आकार स्पष्ट दिसत असे. तिच्या कमरेवर आता वळ्या दिसू लागल्या होत्या. नितंबही बरेच बाहेर आले होते. एकूणच शीतल आकर्षक दिसत होती त्यामुळे कोणत्याही पुरुषाची तिच्यावर नजर पडणार नाही हे शक्यच नव्हतं.

  शीतलचा प्रवास सुरु होताच अर्ध्याच तासात पुढच्या स्टोपवर शीतलला एका प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं. पुढच्या स्टोपवर एक साधारण पन्नाशीचा पुरुष चढला आणि त्यालाही शीतलचीच सीट दिली होती. बस ड्राइवरने शीतलला दोघांना ती सीट अर्धी वाटून घेण्याची विनंती केली. शीतल एकटी असल्यामुळे भांडण करण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. त्यामुळे ती आणि तो पुरुषही तयार झाला. स्लीपर कोच असल्यामुळे दोघांना बसण्यासाठी बरीच जागा होती. थोडीशी नाखुशीनेच शीतलने पुढचा प्रवास सुरु केला.

  शीतलच्या सौंदर्यामुळे अर्थातच तो पुरुष खुश होता. पूर्ण प्रवास तिचं सौंदर्य जवळून न्याहाळता येणार म्हणून तो मनातून खुश होता. आणि जवळ तान्ह बाळ पाहून तो आणखीनच खुश झाला. थोडं का होईना दूध पाजताना दर्शन होणार या आशेने तो खुश होता. थोड्याच वेळात त्याने शीतलशी गप्पा मारायला सुरुवात केली. गप्पा मारताना स्वभावाने तो माणूस शीतलला चांगला वाटलं. त्यामुळे शीतलच्या त्याच्याबद्दल ची अढी निघून गेली. आणि मग तीही त्याच्याशी दिलखुलास गप्पा मारू लागली.

  स्लीपर कोच असल्यामुळे बरीच जागा होती. त्यामुळे त्याने शीतलला पाय सोडून आरामात बसण्यास सांगितले. तिचेही इतका वेळ मांडी घालून बसल्यामुळे पाय वळले होते. म्हणून तिने पाय सोडले. तिचे पाय त्याच्या मांडीपर्यंत पोचत होते. तिच्या पायाच्या होणाऱ्या स्पर्शाने तो सुखावत होता. दरम्यान दोनदा तिने बाळाला स्तनपान हि केले. त्यावेळेस बाळाला दूध पाजण्यासाठी खालून ब्लाउज वर घेताना त्याला तिच्या स्तनांचा ओझरतं दर्शन झालं. त्यावरूनच त्याने तिच्या पक्षांच्या गोलाईची अंदाज घेतला होता. त्यामुळे त्याच्या मनात शीतलबद्दल आणखी आकर्षण निर्माण झालं. दुभती स्त्री समोर असल्यावर कोणता पुरुष आकर्षित होणार नाही.

  थोड्याच वेळात बस जेवणासाठी थांबली. साधारण अर्ध्या तासाने बसने पुढचा प्रवास सुरु केला. तोपर्यंत रात्रीचे दहा वाजले होते. शीतल ला आता झोप येऊ लागली. त्यांनी तिला पुन्हा पाय सोडून आरामात झोपण्यास सांगितले. शीतल पाय सोडून सीट ला टेकून झोपी गेली. तिने त्यांनाही पाय सोडून बसण्यास सांगितले. आता दोघानाचे पाय एकमेकांच्या मांड्याजवळ होते. बसच्या हल्ण्याने दोघांचे पाय एकमेकांच्या मांड्याना स्पर्श होते. साडीवरून का होईना तिच्या होणाऱ्या मांड्यांच्या स्पर्शाने तो सुखावत होता.

  थोड्याच वेळात शीतल गाढ झोपी गेली. हे पाहताच त्याच्यातला वयस्कर आंबटशौकीन जागा झाला. त्याने पायाने चाचपून पाहिलं तर तिची साडी दोन्ही बाजूने पूर्ण खाली झाली नव्हती. पाय सोडताना तिने फक्त वरून साडी नीट केली. पण दोन्ही बाजूने ती घुडघ्याच्या वर पर्यंत उघडीच राहिली होती. त्याला ती पर्वणीच ठरली. त्याने अलगद आपला उजवा पाय तिच्या साडीच्या आत घातला. तिच्या मुलायम पोटर्यांचा स्पर्श त्याच्या पायांना झाला. तो स्पर्श होताच त्याने डोळे बंद करून एक उसासा टाकला आणि तो स्पर्श मनापासून अनुभवला. बसच्या हल्ण्याने त्याचा पाय तिच्या पोटऱ्यांवर घासला जात होता. तिच्या मुलायम त्वचेने तो आणखी चेतवत होता. तिची त्वचा नितळ आहे हे त्याने जाणलं.

  हळू हळू त्याने आपला पाय आणखी पुढे सरकवला. आता तिच्या घुडग्याला त्याच्या अंगठ्याचा स्पर्श होत होता. तिच्या पायाच्या प्रत्येक भागाला तो अलगद स्पर्श करत होता आणि डोळे बंद करून अंतर्मुख होऊन अनुभवत होता. असं करत तो आणखी पुढे सरकला आणि अखेर तिच्या मांड्याना त्याच्या पायाचा स्पर्श झाला. तिच्या गोऱ्या मुलायम मांड्याना झालेल्या स्पर्शाने तो सुखावून गेला आणि नकळत त्याने आपलं ताठलेलं शिश्न पॅन्ट वरूनच दाबलं. तिच्या मांड्या त्याला दिसत नसल्या तरी पायांना होणाऱ्या स्पर्शाने तो मनातून स्पष्ट पाहू शकत होता. आणि त्या कल्पनेने तो आणखी उत्तेजित होत होता. त्याचा पाय शीतलच्या मांड्यांपर्यंत पोहोचला असला तरी तो वरून साडीने पूर्ण झाकलेला होता.

  इतक्यात शीतलचं बाळ रडत उठलं आणि त्या आवाजाने शीतल जागी झाली. शीतल अचानक जागी झाल्याने त्याला शीतलच्या साडीतून आपला पाय बाहेर काढता आला नाही आणि त्यामुळे त्याने लगेच गाढ झोपल्याचं सोंग केलं. इतर प्रवाश्यांना बाळाच्या रडण्याचा त्रास होऊ नये म्हणून शीतलने पटकन बाळाला मांडीवर घेतलं आणि त्याला ब्लाउज वर करून दूध पाजू लागली. तो पर्यंत शीतलला काही कळलं नव्हतं. जेव्हा बाळ दूध पिऊ लागताच शांत झालं तेव्हा शीतलला जाणवलं कि त्याचा पाय तिच्या साडीत आहेत आणि तो हि तिच्या मांड्यापर्यंत. त्याने कितीही सोंग केलं असलं तरी शीतल मधल्या “बाई” ला कळायला वेळ लागला नाही. काही केल्या साडीच्या इतक्या आत सहज कोणाचा पाय जाणार नाही. म्हणजे त्याने जाणून बुजून पाय तिच्या साडीत घुसवलाय हे तिने जाणलं. पण बाळ मांडीवर असल्यामुळे आणि पाय साडीत बराच आत असल्यामुळे तो सहज काढणं शक्य नव्हतं . म्हणून ती बाळाच्या झोपण्याची वाट पाहू लागली. पण बाळाला दूध पाजता पाजता तिला डुलकी कधी लागली कळलंच नाही.

  बाळही दूध पिऊन झोपली गेलं होतं आणि तिचं डावं स्तन उघडं पडलं. दूध पाजताना दिसू नये म्हणून बाळावरून अंगावर घेतलेला पदरही पूर्णपणे खाली पडला होता. आणि त्याचा पाय तसाच तिच्या साडीत मांडीला स्पर्श करत राहून गेला. त्याला वाटलं ती दूध पाजताना अजून जागी असेल म्हणून तो अजूनही झोपेचा सोंग घेऊन होता. पण बराच वेळ झालं ह्मणून त्याने डोळे उघडून पाहिलं तर त्याच्या आपल्या डोळ्यांवर विश्वास बसेना. बस मध्ये बसताना आज त्याला स्त्रीचं इतकं सौंदर्य उपभोगायला मिळेल याची सुतराम कल्पना नव्हती.

  बाळ दूध प्यायचं थांबून झोपल्यामुळे तिचं मोठालं डावं वक्ष उघडं होतं. बाळंतपणानंतर त्याचा आकार वाढल्याने स्तनमंडलही पसरलं होतं. गोऱ्या स्तनावर गडद तपकिरी स्तनमंडळ आणि टपोरे मोठ्या मनुक्याएवढे स्तनाग्रं अगदी स्पष्ट दिसत होते. पदर छातीवरून पूर्णपणे खाली पडल्याने शीतलची पूर्ण छाती उघडी पडली होती. मोठ्या गळ्याचा ब्लाउज त्यामुळे गोरी छाती आणि गोरे खांदे आणि त्यावर लटकणारे मंगळसूत्र तिच्या सौंदर्यात आणखी भर टाकत होती. शीतलच्या ओठही अगदी नैसर्गिक गुलाबी होते. तिचं हे सौंदर्य तो मनमुराद न्याहाळत होता. पण एकदा का पुरुष संमोहित झाला आणि जर परिस्थिती पूरक असेल तर तो आपली कामुक इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसू शकत नाही.

  कोच ला पडदा असल्याने आणि शीतलहि गाढ झोपली गेल्याने त्याने संधी साधायचं ठरवलं. पण बाळ तिच्या मांडीवर असल्यामुळे त्याला अडसर जाणवत होता. म्हणून त्याने अलगद पुढे होऊन बाळाला शीतलच्या मांडीवरून उचलून सीटवर ठेवलं. तो आणखी जवळ आल्याने त्याचा शीतलच्या साडीत असलेला पण आणखी पुढे सरकला तो अगदी तिच्या पॅंटीपर्यंत पोहोचला. शीतल अजूनही झोपेत होती. त्याने अलगद एक पाय शीतलच्या दुसऱ्या बाजूला ठेवला जेणेकरून त्यांना आणखी जवळ जात येईल. अगदी जवळून त्याने शीतलचे लालचुटुक ओठ, डोळे, गाल, चाफेकळी नाक, तिचे गोरे खांदे दोन वक्षांमधली तिची खोल घळ आणि त्यात अडकलेलं मंगळसूत्र हे सर्व न्ह्याहाळलं. तीचा उघडा पडलेला स्तन त्याला खुणावू लागला. तो आधी अलगद पुढे होऊन तिच्या नाकाजवळ गेला. आणि आपल्या नाकाने तिचा होणार श्वासोश्वास हुंगला. तिच्या गरम श्वासानेही तो उत्तेजित झाला. त्याला जास्त वेळ फुकट घालवायचा नव्हता. शीतल जागी होण्याच्या आत तिच्या स्तनांना स्पर्श करून अलगद चोखायचे होते जेणेकरून तिला न कळताच उपभोगता येईल.

  या उद्देशाने तो अलगद खाली वाकला आणि तिच्या डाव्या स्तनाग्राला आपले ओठ टेकवले. शीतल झोपेत जरी असली तरी आपल्या संवेदनशील अंगावर झालेल्या पुरुषी स्पर्शाने तिने नकळत हलकासा उसासा टाकून प्रतिक्रिया दिली. तिच्या मनुक्याच्या झालेल्या स्पर्शाने त्याच्यातील कामुक भावना आणखी बळावली आणि तो आणखी पुढे सरसावला. सुरुवातीला फक्त हाताचा स्पर्श आणि ओठांचा हलक्या स्पर्शाच्या उद्देशाने आता पुढची पायरी घातली. त्याने आता ओठ हलकेच विलग करत तिचा मनुका ओठात धरला आणि हलके ओठ फिरवू लागला. शीतलला झोपेतच स्तनावर होणाऱ्या स्पर्शाने उत्तेजना निर्माण होऊ लागली. तिच्या चेहऱ्यावर ती जाणवू लागली. गाढ झोपेत असल्याने तिला आपण कुठे आहोत याचे भान नव्हते. ती आपण आपल्या पतीबरोबर आपल्याच घरात आहोत असे वाटत होते. आणि आपल्या स्तनावर असलेले ओठ हे आपल्याच पतीचे आहेत या भावनेने तिथे ओठ विलग झाले आणि ती हलके हलके नेहमीप्रमाणे उसासे टाकू लागली. तिचा श्वास थोडा वाढू लागला.

  तेवढ्यात अतिआवेगाने त्याने नकळत तिचं स्तनाग्र ओठात धरून चोखल आणि आपसूक त्यातून दूध पाझरू लागलं. स्तनातून दूध खेचू लागताच तिला त्याची जाणीव झाली आणि ती जागी झाली. परंतु एव्हाना तीही नकळत उत्तेजित झाली होती. पूर्ण जागी होताच तिला जाणीव झाली कि आपल्या स्तनावर कोणी परपुरुष आहे. तेव्हा हि त्याला दूर करू लागली. पण वासनांध झालेल्या त्याने तिला आपसूक मागे सीटला रेटलं आणि तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले. काही कळायच्या आताच त्याने आपलं तोंड तिच्या तोंडात घातलं आणि तिचे ओठ चोखु लागला. आधीच उत्तेजित झालेल्या शीतलला प्रतिकार करायचा असूनही तोंडात तोंड गेल्यावर तिच्या प्रतिकारावर तिच्यातल्या बाईने मात केली आणि तिने त्याला नकळत प्रतिसाद दिला. त्याच्या चोखण्याला ती तिचे ओठ चोखून प्रतिकार देऊ लागली. तिचा डावा स्तन सोडून त्याने तिच्या ओठांचा ताबा घेतल्याने त्याचा उजवा हात आपसूक तिच्या उघड्या स्तनावर जाऊन स्थिरावला आणि तो तिचे दोन्ही मोठे वक्ष दाबू लागला.

  पदर आधीच खाली पडला होता आणि एक स्तन उघडच होतं. त्यानं ब्लाउज वर करून उजवं स्तनही मोकळं केलं. तोंडातून बऱ्यापैकी तिची लाळ चोखून झाल्यावर तो खाली वाकला नि तिचे दोन्ही वक्ष एक एक करून चोखु लागला. तोंडात एकमेकांची लाळ मिसळल्याने आणि दोन्ही वक्षांवर पुरुषी हात तुटून पडल्याने शीतलने आता समर्पित झाली होती. निसर्गासमोर तीने शरणागती पत्करली. तिचा प्रतिकार केव्हाच मावळला. ती विसरून गेली कि ती एक विवाहित स्त्री असून एका लहान तान्हया बाळाची आई आहे. ती आता एका मादीच्या रूपात होती आणि एक वासनांध वयस्क नर तिला भोगत होता.

  बंद कोच मुळे आणि रात्रीची वेळ असल्यामुळे त्यांना एक खाजगी जागा मिळाली होती आणि त्यामुळेच ती बिनदिक्कत स्वतःला भोगू देत होती. बाळाने मघाशी पूर्ण दूध न प्यायल्यामुळे तिचे दोन्ही अमृतकुंभ दुधाने भरले होते. दोन्ही वक्ष तो चोखून रिते करत होता. तिच्या स्तनातून येणारी दुधाची धार त्याला अजून उत्तेजित करत होती. त्याच्या जोरात चोखण्याने तिच्या स्तनातून बाहेर जाणारी धार तिला जाणवत होती. त्याची कामभावना आता अनावर झाली. पुढची पायरी गाठायची त्याला आता घाई झाली. त्याने मग थांबून तिची साडी पुढून पूर्ण वर केली आणि तिच्या दोन्ही बाजूला पाय टाकून तिचे दोन्ही पाय स्वतःच्या दोन्ही बाजूला ठेवले. आणि तिच्या समोर बसला. बाळाला त्याने स्वतःच्या बसायच्या जागेवर ठेवलं. ती आता ढोपरात पाय वाकवून त्याच्या दोन्ही बाजूला पाय टाकून बसली होती. त्याने तिच्या साडीत हात टाकून तिची पॅंटी योनी उघडी पडेपर्यंत खाली खेचली. आणि आपल्या पॅन्ट मधून त्याचं ताठ झालेलं शिश्न तिच्या योनिद्वारावर टेकवलं.

  गरोदर राहिल्यापासून इतक्या महिन्याने प्रथमच तिच्या योनीला शिश्नाचा स्पर्श झाला होता आणि तो हि एका परपुरुषाचा! त्या स्पर्शाने तर ती आणखी उत्तेजित झाली आणि आपोआप तिची कमर पुढे झाली आणि त्याचं शिश्न शीतलच्या योनीत सरकलं. आत शिश्न सरकताच ती आवेगाने विव्हळली आणि शीतलने त्याला आणखी घट्ट जवळ ओढून घेतलं. त्यामुळे तिचे दोन्ही दुभते स्तन त्याच्या छातीवर दाबले गेले. त्यामुळे तोही अतिउत्तेजित झाला आणि तिच्या नितंबाखाली दोन्ही हात घालून तिला वर ओढून घेतली आणि आपल्या मांडीवर बसवलं. पॅंटी खाली खेचल्यामुळे तिचे नितंबही उघडे पडले होते. आपले दोन्ही हात शीतलच्या नितंबावर फिरवून त्याने टीईच्या गोलाईची अंदाज घेतला आणि ते हलके दाबले. तिला मांडीवर खेचल्यामुळे शिश्न पूर्णपणे शीतलच्या पुच्चीत शिरलं. खूप महिन्यांनी तिची पुच्ची एका मोठ्या लंडने भरून गेली होती. शीतलने मान वर करून आणि डोळे बंद करून तो अनुभवला. शीतलने मान वर करताच तिची गोरी मान चुम्बण्याचा मोह त्याला आवरला नाही. समोर असणारी तिची मान तिचे गोरे खांदे तिची घळ तो मनसोक्त चोखु लागला. तिच्या छातीवर खांद्यावर मानेवर वासनेने फिरणारे त्याचे ओठ तिला सुखावत होते. आणि त्या आनंदाने ती आपसूक कमर पुढे मागे करून त्याचा लंड आत बाहेर घेत होती.

  तोही आवेगात जोर जोरात तिच्यात आत घालायचा प्रयत्न करत होता. आता तो स्वतःवर ताबा ठेवू शकला नाही. पुन्हा तिच्या दुधाचं प्राशन त्याने सुरु केलं. आणि मग तिला घट्ट मिठी मारून तिच्या नितंबावर जोर देऊन तिच्या योनीत भळाभळा आपलं वीर्य रितं केलं. हे करत असताना तिच्या खांद्यावर त्याने आपले ओठ रुतवले. तिचे वक्ष पूर्णपणे त्याच्या छातीवर दाबून गेले होते. दोघांचाही श्वास वाढला होता आणि दोघांना दरदरून घाम फुटला होता. थोड्यावेळात तो दूर झाला आणि मागे जाऊन आपल्या जागेवर बसला. शीतलनेही ब्लाउज खाली करून दोन्ही दूध झाकले. पदर नीट केला आणि साडी खाली करून पाय पसरून बसली. एव्हाना रात्रीचे २ वाजले होते. शीतलला अगोदरच झोप येत होती आणि त्यात आता श्रमाने जास्तच थकली त्यामुळे ती पुन्हा झोपी गेली. पण त्याला या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यायचा होता. पुण्याला पोहोचायला अजून ४ तास होते. आता लपून छपून शीतलला भोगायची गरज नव्हती म्हणून त्याने सकाळी ५ पर्यंत आणखी दोन वेळा शीतलला जागवून तिच्याशी संभोग केला.

  आज एका विवाहित आणि एका तान्ह्या बाळाच्या आईने परपुरुषाशी बस मध्ये संभोग केला होता. शांत सुस्वभावी सरळ मार्गी शीतलला सकाळी बस मधून उतरल्यावर विश्वासच बसत नव्हता कि रात्री जी निर्लज्जपणे परपुरुषाच्या स्वाधीन झालेली ती तीच होती!

  More from Marathi Sex Stories

  Comments

  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .