• Breaking News

  Friday

  एक महिना ओळखीच्या काकूच्या घरी

  ....
  ....

  ही गोष्ट माझी आणि उमलत्या संजू ची आहे. तेव्हा मी बाराव्या वर्गात शिकत होतो. माझी परीक्षा जवळ आली होती. मी हॉल टिकीट बघितला तेव्हा मला माझा परीक्षा सेंटर आमच्या घरापासून जवळपास 35 40 किलोमीटरवर असलेल्या शाळेत लागलेला कळला. त्यामुळे मला येणं जाणं करायला जमणारच नव्हतं. माझी ही समस्या बघून माझ्या वडिलांनी त्यांच्या एका मित्राला सांगितलं जे जॉब तर दुसरीकडे करत होते पण त्यांचे कुटुंब मात्र जिथे माझं सेंटर होतो अगदी त्याच एरियात होतं. त्या काकांनी खुशीने मला त्यांच्या घरी राहायला सांगितले. त्यामुळे परीक्षा होईपर्यंत माझी राहण्याची व्यवस्था त्यांच्या घरी झाली होती.


  मी विचार करायला लागलो की त्यांची फॅमिली कशी असेल? कारण आमची आतापर्यंत तरी गाठभेट झाली नव्हती. त्यामुळे मग मी परीक्षेच्या काही दिवस आधीच माझी बॅग भरून त्यांच्या घरी गेलो.
  मला त्यांचं घर शोधायला जास्त काही परिश्रम पडले नाही. मी संध्याकाळच्या सुमारास त्यांच्या घरी पोहोचलो. त्यांना माझ्या आगमनाची खबर होतीच. ते मला बघून फार खूष झाले.


  माझ्या वडिलांच्या मित्राच्या घरी सध्या तीन सदस्य होते; काकू आणि त्यांच्या दोन मुली संजू आणि मंजू. त्यांना माझ्याच वयाचा एक मुलगाही आहे पण त्याची ही परीक्षा असल्याने तो बाहेरगावी गेला होता. त्यामुळे आता त्यांच्या घरी चारच सदस्य होते मला पकडून जे महिनाभर सोबत राहणार होते.


  चहा नाश्ता केल्यानंतर आम्ही घराच्या गच्चीवर फिरायला गेलो. मी सोबत माझं पुस्तक पकडलं होतं. मी संजू व मंजुशी बोलताना माझं पुस्तक पण चाळत होतो. मला कळून चुकलं होतं की संजू माझ्याकडे चोरून बघत आहे. मला तिचं हे माझ्याकडे चोरुन बघणं आवडत होतं. ती पाहायला सुंदर असल्याने मलाही तिच्याशी जवळीक साधायची इच्छा व्हायला लागली. पण मला जवळीक साधायला तसला बहाना सापडत नव्हता.


  मी आपल्या विचारातच गढला असताना अचानक मंजू माझ्या जवळ आली आणि म्हणाली, “दादा, संजू ला एक प्रश्न सुटत नाही आहे. तिला सांग ना उत्तर.” यावर मी तिला म्हणालो, “हो सांगतो ना. सांग कुठला प्रश्न आहे संजू.” यावर ती हसत माझ्या जवळ आली आणि तिने मला तिचा गणिताचा प्रश्न दाखवला. तो पायथागोरस थेरम वर आधारित प्रश्न होता. मी तो तिला नीट समजावून सांगितला तशी ती फार खुश झाली आणि मला थँक्स म्हटली. त्यानंतर आमच्या बराचश्या गप्पा झाल्या. मी त्यांना काही जोक्स पण सांगितले त्यामुळे आम्ही तिघेही आता चांगलेच एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र बनलो होतो. संजू माझ्या अंगाशी लगट करत गप्पा करत होती. मला तिच्या स्पर्शातून तिच्या मनातल्या भावना कळत होत्या. तिचं शरीर उमलते असल्याने तिच्या त्या नैसर्गिक भावना जोर धरायला लागल्या होत्या. तिला मुलाचा स्पर्श हवाहवासा वाटत होता.


  आम्ही एकमेकांच्या हातात हात घालून गप्पा करत होतो. मला या गोष्टीची जाणीव झाली होती की लवकरच संजू आणि माझ्यात काहीतरी नक्कीच होणार आहे.


  इतक्यात काकूंनी आम्हाला आवाज दिला, “मुलांनो खाली या. जेवून घ्या.” म्हणून मग आम्ही तिघेही खाली जेवायला गेलो. खाली पायऱ्यांवरून उतरताना संजू ने तिची छाती माझ्या खांद्याशी घासली तसं मला एका वेगळ्याच सुखाची अनुभूती झाली.


  जेवण केल्यावर आम्ही सर्व झोपलो पण संजूचा विचार मला स्वस्थ बसू देत नव्हता. मी सारखा तिच्याबद्दलच विचार करत होतो. शेवटी विचार करता करता केव्हा झोप लागली ते मला कळलेच नाही.


  रात्री साधारण दोन वाजता एका कोमल स्पर्शाने माझी झोप खुलली. मी बघितलं की संजू माझ्या बाजूलाच लेटली होती. तिला माझ्या शेजारी लेटलेले बघून मला फार अचंबा आणि आनंदही झाला. आम्ही एकमेकांकडे अगदी प्रेमपूर्वक पाहिले. मग लगेच मी तिला माझ्याकडे खेचलं आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. तिनेही अगदीच बेभान होऊन माझ्या चेहऱ्यावर चुंबनांचा वर्षाव केला.


  आता माझे शरीर चांगलं थरथरायला लागलं. मी तिच्या ओठांवरून तिच्या छातीवर आलो आणि तिचे बुब्स तिच्या टॉपवरूनच दाबले. तिने लगेच तिचा टॉप काढला. तिने ब्रा घातली नव्हती. त्यामुळे तिचे माऊ सरळ माझ्या तोंडावरच लटकत होते. मी ते दोन्ही माऊ तोंडात भरले आणि चुसायला लागलो. सोबतच मी तिचा शॉर्ट पॅन्ट चड्डी सकट काढून घेतला. तिनेही माझा टी शर्ट आणि पॅंट काढला.


  आम्ही दोघेही आता नागडे झाले होतो. मी खाली लेटलो होतो तर ती माझ्या अंगावर होती. मी माझे पाय फाकवले आणि तिला माझ्या अंगावर जागा करुन दिली. मी तिच्या गांडीवरून हात फिरवत होतो तर ती आपली कोवळी पुच्ची माझ्या लंडावर घासत होती. तिचे बुब्स माझ्या छातीला दबले होते आणि मी तिचे ओठ चाखत होतो.


  मग मी तिला 69 पोजिशनमध्ये केलं. ती माझ्या लवड्याकडे तोंड करून होती आणि तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर होती. मग आम्ही एकमेकांचे जननांग चाटायला लागलो. कधीकधी संजू तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर असली दाबायची की मला श्वास घेणेही कठीण व्हायचं. आणि ती माझा लंड तोंडात घेऊन मस्तपैकी चुसत होती.


  मग ती पाठीवर लेटली आणि टांगा पसरवून तिने मला स्वतःकडे खेचले. मला कळलं की आता हिला काय हवं आहे. म्हणून मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर टेकवला तसा तिने तो पकडला आणि आपल्या पुच्चीला घासत बरोबर भोकावर लावला. मग मी हळूच तिच्या पुच्चीत लंड घुसवला. तशी ती मोठ्याने कळवळली, “आवूऊऊ….. उऊहहहहह….” मी तिच्या ओठांचा घट्ट चुंबन घेतलं आणि तिकडे लंड परत आतमध्ये घुसवला. ती सुस्कारली, “उऊहहहहह….आओऊऊ….”


  पण मी माझं ओठ तिच्या ओठावर दाबून धरला. त्यामुळे तिचा आवाज दबला गेला. मग मी हळूहळू तिला चोदायला लागलो. काय अनुभव होता तो! अगदीच अनपेक्षित! परीक्षा द्यायला वडिलांच्या मित्राकडे आलो काय आणि त्यांच्या मुलीला माझ्यामध्ये आकर्षण निर्माण होऊन तिला माझ्या रूममध्ये आली काय आणि मग आम्ही झवायला लागलो काय अगदीच अनपेक्षित! पण आम्ही दोघेही जवान पाखरं झवण्याचा मनमुरादपणे आनंद घ्यायला लागलो.


  काही वेळ तिला खाली लेटवून झवल्यानंतर मी तिला माझ्या अंगावर घेतलं. तिने माझा लंड बरोबर पुच्चीत घातला आणि मग ती त्यावर उड्या मारून झवायला लागली. तिची पुच्ची ओली झाली होती. त्यामुळे झवण्याचा ‘फकच्च..फच्च..फकच्च..’ असा आवाज बेडरूममध्ये घुमत होता. मला त्या आवाजाने काकू उठतील अशी भीती वाटायला लागली. मी संजूला म्हणालो, “अग संजू, तुझी आई उठेल ना असल्या आवाजाने.” ती म्हणाली, “नाही उठत ती एकदा झोपली की. तू काळजी नको करुस.”


  असं म्हणून ती परत जोराने आपली गांड माझ्या लंडावर आदळायला लागली. ती म्हणाली, “आता महिनाभर तरी आपल्याला चांगलं झवायला मिळणार आहे. तू आलास फार आनंद झाला मला.” मी म्हणालो, “हो ग आपण तर आता खूप झवणारच आहोत. पण माझे पेपर पण आहेत ना! रात्री थोडं कंट्रोल ठेवावं लागेल, नाहीतर परीक्षेत वाट लागेल.” ती म्हणाली, “बरं बाबा, पण रोज थोडं तरी करत जाऊ या प्लिज.” मी तिला होकार दिला तशी ती खुश होत आणखी जोरात माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करायला लागली.


  आता आम्ही दोघेही ऑर्गसमवर पोचलो होतो. ती एकदम लवड्यावरून उठली तशी तिने पुच्चीतून पाण्याची धार माझ्या अंगावर सोडली. अगदी त्याच वेळी मीही माझं विर्य तिच्या पुच्चीवर सोडलं. आम्ही दोघेही घामाघूम झालो होतो. टॉवेलने आम्ही आमचा अंग पुसलं आणि मग संजू मला किस करून परत आपल्या रूममध्ये जायला निघाली.
  त्यानंतर तो पूर्ण महिना मी परीक्षा देत देत संजूची पुच्ची चोदली.

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .